SK ISCO-08 vo formáte JSON a XML

SK ISCO-08 vo formáte JSON SK ISCO-08 vo formáte XML Nedávno som dostal za úlohu zapracovať do zákazníckeho systému zoznam kvalifíkácií SK ISCO-08, čo by mal byť kompletný zoznam profesií ktoré sa vyskytujú v našich podmienkach. Zoznam bol spracovaný Štatistickým Úradom Slovenskej Republiky a vydaný ako súčasť Vyhlášky ŠÚ SR č.516/2011 z 10. januára 2012. Oficiálny názov je “Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08”, viac informácií nájdete v nasledujúcich súboroch: SK […]

Extjs-MVC-REST-Java-Hibernate Application Template JBoss setup

To run the Extjs-MVC-REST-Java-Hibernate application template on your local jboss (EAP 6.x or AS 7.x). please follow the steps described in this github issue: https://github.com/bitfiction/extjs-mvc-rest-java-hibernate-application-template/issues/1